Przedstawiamy Państwu ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniew Piotr Bąk, jednocześnie wskazuję, iż  nasza działalności obejmuje udzielanie pomocy prawnej w sprawach:

 

  • obsługi podmiotów gospodarczych
  •  dochodzenia roszczeń 
  •  likwidacji szkód osobowych i majątkowych
  •  sporządzania i weryfikacji kontraktów oraz umów 
  •  rejestracji i zmiany w spółkach handlowych
  •  rozwodowych, alimentacyjnych i rodzinnych
  •  spadkowych i majątkowych 
  •  obsługi postępowań upadłościowych i układowych
  •  obrony w postępowaniach karnych i wykroczeń
  •  podatkowych i administracyjnych

 

Atutem naszej Kancelarii jest profesjonale podejście do spraw klientów, w tym umożliwienie dostępu do prowadzonych spraw (akt) przez 24 godzin na dobę z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 


Rozwiązujemy problemy przedsiębiorców!


 

Jednym z największych problemów przedsiębiorców jest brak płynności finansowej spowodowany często nieterminową realizacją zobowiązań przez kontrahentów. Nasze usługi pomogą Państwu zapobiec powstaniu zatorów płatniczych w postaci niespłaconych wierzytelności. Na zlecenie klientów świadczymy usługi w zakresie prawnego dochodzenia roszczeń finansowych, w tym zabezpieczenia dochodzonych należności.


Pomoc prawna w zarządzaniu


Niewątpliwym argumentem przemawiającym za nawiązaniem współpracy z naszą Kancelarią jest świadczenie pełnej obsługi prawnej przy działaniach zarządczych, w tym projektowanie zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa (wprowadzanie reorganizacji i restrukturyzacji firmy). Sprawą dość istotną dla przedsiębiorców jest możliwość dopasowania umów i kontraktów do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej firmy oraz jej otoczenia. Mamy doświadczenie w sporządzaniu kontraktów i umów handlowych, umów spółek i rejestracją zmian w KRS.

 


Wynagrodzenie Kancelarii


Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie wg ustaleń z klientem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  Wynagrodzenia naszej kancelarii jest uzależnione od rodzaju i stopnia złożoności sprawy.


   Zapraszamy do naszej kancelarii